Bản đồ các Thiền Viện ThiềnTự thuộc Thiền Phái Trúc Lâm Việt nam

Thể theo lời chỉ dạy của Thầy trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, nhằm hoàn thiện BẢN ĐỒ CÁC THIỆN VIỆN THIỀN TỰ THUỘC THIỀN PHÁI TRÚC LÂM VIỆT NAM với những hình ảnh đẹp và mới nhất, để trưng bày tại Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 diễn ra từ ngày 12-14/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Ban biên tập web thiền viện Sùng Phúc chúng con kính thông báo đến quý Thầy Cô của các thiền viện, thiền tự thuộc Thiền Phái Trúc Lâm Viêt Nam xin vui lòng hoan hỷ gởi thông tin và hình ảnh đẹp và mới nhất của thiền viện, thiền tự, chùa của quý Thầy Cô về địa chỉ

Email: tvtruclamsungphuc@gmail.com

để chúng con BBT Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc làm tư liệu thiết kế và hoàn thiện BẢN ĐỒ CÁC THIỆN VIỆN VÀ THIỀN TỰ THUỘC THIỀN PHÁI TRÚC LÂM VIỆT NAM kip trưng bày tại Đại lễ.


Để danh sách tên các Chùa, Thiền viện, Thiền tự thuộc TPTL Việt Nam đầy đủ chính xác, để bản đồ đẹp về hình ảnh và sớm được biên tập thiết kế và kịp trình lên BQT Thiền Phái xét duyệt và chỉ dạy, chúng con kính xin quý Thầy Cô của các Thiền viện hoan hỷ cho chúng con xin hình ảnh và thông tin ạ.