Thiền tông VN cuối thế kỷ 20

Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20

Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20

Đây là quyển sách đầu tiên chúng tôi viết về Thiền. Nó đã thai nghén nhiều năm, nay mới ra mắt độc giả. Chúng tôi cho nó ra đời nhằm vào những điểm sau đây: Để bổ cứu phần nào lối học Phật mất gốc của Phật giáo đồ Việt Nam. Để giúp cho những người có thiện chí tu thiền biết được lối tu và phân …