Trang thơ

Trúc Lâm Nhật – Thiền sinh Bạch Phát Hài Nhi

Trúc Lâm Nhật – Thiền sinh Bạch Phát Hài Nhi

竹林日 歲日光陰知幾何 院中日日樂深嗟 昔時荒岵煙中銷 今蝶翻花只恁麼 朝到掃階縫與紉 晚來禪坐二三時 如何佛法休詢問 岵阪碧松多更多           白髮孩兒 Âm: Tuế nguyệt quang âm tri kỷ hà? Viện trung nhật nhật lạc thâm ta! Tích thời hoang hỗ yên trung tỏa, Kim điệp phiên hoa chỉ nhậm ma. Chiêu đáo tảo giai phùng dữ nhận, Vãn lai thiền tọa nhị tam …

Đường xưa – HT. Thích Nhật Quang

Đường xưa – HT. Thích Nhật Quang

Con đường xưa nhất và vui nhất, Vào Tử Vân am nước non xanh. Năm xưa ngày hội chân nhân ấy, Gió đổ cành Như lạc mối manh. Từ ấy càng trôi càng vướng bận, Quên mình bỏ mất tấm chân thân. Hôm nay nhìn lại con đường cũ, Lên xuống loanh quanh đã mấy lần. Thuở ấy quên nguồn vào lối mộng, Bao hồi …