Chùm ảnh Khóa tu 7 ngày tại Đảo Milson – Sydney- Úc

Như tin đã đưa, vừa qua, Chư Tôn đức Tăng Thiền Phái Trúc Lâm gồm TT.Thích Tâm Thuần và TT. Thích Tâm Hạnh đã tham gia hướng dẫn Khóa tu cho các Phật tử tại Úc Châu. BBT xin giới thiệu thêm một số hình ảnh tại Khóa tu.