Ban điều hành Thiền Phái Trúc Lâm khu vực phía Bắc – Cuộc họp thường kỳ Quý IV 2018

Ngày 20/12/2018 (14.11 Mậu Tuất), tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, Ban điều hành Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam – khu vực phía Bắc tổ chức cuộc họp thường kỳ quý IV – năm 2018.

Chứng minh và điều hành buổi họp có Chư Tôn đức Ban quản trị Thiền phái. Buổi họp có sự tham dự đông đủ của Chư Tôn đức trụ trì các thiền viện, thiền tự, đại diện huynh trưởng các đạo tràng tu học trong Tông môn khu vực phía Bắc.

Tại cuộc họp, Chư Tôn đức trụ trì và các tiểu ban điều hành đã báo cáo các hoạt động Phật sự nổi bật trong quý, đề xuất các ý kiến đóng góp xây dựng chương trình hoạt động cho quý I năm 2019.

Ban điều hành đã đúc kết các hoạt động Phật sự đã làm được trong quý IV cũng như trong năm 2018, kiện toàn các tiểu ban, kế hoạch chuẩn bị cho những chương trình sắp tới như lễ Tạ Pháp, lễ bổ nhiệm Trụ Trì, viết bài biên tập xuất bản Ký Yếu, tổ chức hội trại và các khóa tu cho thanh thiếu niên…vv

Sau đây BBT xin giới thiệu một vài hình ảnh của cuộc họp: