Mời dự Lễ Khai Pháp năm Kỷ Hợi 2019

Mời dự Lễ Khai Pháp năm Kỷ Hợi 2019

Vào ngày 26 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (nhằm ngày thứ bảy 02/03/2019), Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc long trọng tổ chức Lễ Khai Pháp đầu năm Kỷ Hợi PL.2563 – DL.2019.

Thành tâm cung thỉnh Chư Tôn đức Tăng Ni, kính mời Chư vị Phật tử thập phương quang lâm về Thiền viện chứng minh và tham dự buổi lễ. 

Dưới đây là Chương trình Lễ khai pháp:

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI PHÁP
Ngày 26 tháng Giêng năm Kỷ Hợi – 02/03/2019
Tại Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc

BUỔI SÁNG
07 giờ 30: Phật tử vân tập về Thiền viện
08 giờ 00: Phật tử trang nghiêm đạo tràng. Văn nghệ chào mừng
08 giờ 30: Cung nghinh chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm Tổ đường (cử 3 hồi chuông trống bát nhã)

08 giờ 45 – 11 giờ 00: CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI PHÁP
1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu chương trình và thành phần tham dự
2. Niệm Phật cầu gia bị – Phút nhập từ bi quán
3. Dâng hoa cúng dường
4. Phát biểu khai mạc buổi lễ
6.Tác bạch cầu Pháp của đạo tràng Phật tử.
7.Đạo từ của của Chư Tôn đức chứng minh; Chư Tôn đức Giáo thọ
8. Đạo tràng Phật tử phát nguyện tu học
9.Cảm tạ của Ban Tổ chức.
10.Hồi hướng
11 giờ 30: Thọ trai
12 giờ 30: Chỉ tịnh

BUỔI CHIỀU

13 giờ 30: Thức chúng
14 giờ 00: Thuyết giảng đầu năm
15 giờ 30: Thời khóa tọa thiền
17 giờ 00: Kết thúc – Hoàn mãn